Thứ Ba, 25 tháng 7, 2017

// //

Lợi ích của việc quảng cáo hiển thị (banner quảng cáo) cho doanh nghiệp bán hàng trên mạng của bạn

Bạn có thể tạo ra một loạt các quảng cáo bắt mắt với quảng cáo hiển thị cho cách kinh doanh bán hàng trên mạng của bạn.
Một banner quảng cáo là quảng cáo cho tổ chức của bạn được nhúng vào trang Web của người khác và xuất hiện như một hình ảnh, ảnh động, video hoặc tương tác các yếu tố. Nếu mọi người quan tâm, họ có thể nhấp chuột vào banner quảng cáo để truy cập trang web bán hàng trên mạng của bạn.
Lợi ích của việc quảng cáo banner cho cách kinh doanh bán hàng trên mạng của bạn
  • Cách bán hàng trên mạng với quảng cáo banner  có thể bắt mắt hơn so với quảng cáo dựa trên văn bản thông thường được sử dụng để tiếp thị công cụ tìm kiếm (SEM) .
  • Banner quảng cáo cho cách bán hàng trên mạng nói chung cung cấp cho bạn tự do sáng tạo hơn để lựa chọn màu sắc, phông chữ và hình ảnh.                                                                                                                           Họ cũng cho phép di chuyển, âm thanh, video và tương tác. Tự do này có thể giúp bạn truyền đạt thêm về sản phẩm hoặc dịch vụ và xây dựng trên thương hiệu của tổ chức của bạn – cách giúp bạn bán bàng trên mạng hiêu quả hơn.
  • Cách bán hàng trên mạng theo quảng cáo banner này giúp bạn có thể tiếp cận khách hàng mới, người có thể không nhất thiết biết sản phẩm và dịch vụ của bạn tồn tại trước đây (Bạn có thể đào tạo họ biết về sản phẩm hay dịch vụ của bạn). Điều này khác với SEM, nơi người dùng web chỉ xem quảng cáo cho một số loại tổ chức dựa trên những gì họ đã được tìm kiếm.
Cách bán hàng trên mạng với banner quảng cáo
Phải trả tiền cho mỗi click chuột và cho mỗi banner quảng cáo ấn tượng

Một số trang web tính phí cho mỗi lần nhấp chuột ( PPC ) cơ sở để chạy quảng cáo banner của bạn. Điều này có nghĩa là bạn chỉ trả tiền cho lưu lượng gửi đến trang web bán hàng trên mạng của bạn từ những người dùng nhấp chuột vào quảng cáo của bạn.
Ngoài ra, một số trang web có thể trả cho mỗi quảng cao ( PPI ) cấu trúc thanh toán (còn gọi là chi phí cho mỗi quảng cáo hiển thị), có nghĩa là bạn phải trả cho số lần quảng cáo được hiển thị trên các trang web có liên quan